Плисківська сільська рада
Ніжинський район, Чернігівська область

Зразки претензій та позовних заяв

Зразки претензій та позовних заяв  
 
 
1. Придбання товару неналежної якості 
Кому _____________________________ 
__________________________________ 
(керівнику організації)
 
від _______________________________ 
__________________________________ 
(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)
 
  
Претензія 
  
«____»____________  20__  р  в  вашому(ій)  магазині  (організації)  я  придбав 
(замовив) 
__________________________________________________________________
_________ . 
(найменування товару)
 
вартість товару складає _______ грн., що підтверджується копією чека (або 
іншого розрахункового документу). 
На  ___________________________ встановлений гарантійний  термін ______ 
р. (міс.),  що 
                 (найменування товару)
 
підтверджується копією гарантійного талону (або іншого документу, що його 
замінює). 
Через  _________________  після  придбання  в  _______________  виявились 
наступні недоліки: 
                 (термін)                                                          (найменування товару)
 
1.    
2.    
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас 
усунути  зазначені  недоліки  протягом  14  календарних  днів.  У  разі 
неможливості якісного усунення  недоліку,  прошу  Вас  замінити  товар  на 
такий самий належної якості або повернути кошти. 
Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, 
не  будуть  задоволені,  я  буду  змушений(а)  звернутися  до  суду  з  позовною 
заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди. 
Про  результати  розгляду  прошу  Вас  повідомити  письмово  в  строк, 
встановлений діючим законодавством. 
  
                 Дата                                                                                                         
Підпис 
  
Додатки: 
1.  Копія чека (або іншого розрахункового документу). 
2.  Копія гарантійного талону (або іншого документу, що його замінює). 
  
__________________________________________________________________
______________   
  
 2. Виконання робіт 
   
Кому _____________________________ 
__________________________________ 
(керівнику організації)
 
від _______________________________ 
__________________________________ 
(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)
 
  
Претензія 
  
«____»____________  20__  р.  в  вашому(ій)  магазині  (організації)  я  замовив 
__________________________________________________________________
________ . 
(найменування роботи (послуги)
 
Вартість роботи (послуги) складає _______ грн., що підтверджується копією 
договору (або іншого розрахункового документу). 
На   ____________________________  встановлений  гарантійний   термін 
______ р. (міс.),  що 
           (найменування роботи (послуги)
 
підтверджується копією гарантійного документу (або іншого документу, що 
його замінює). 
Через  ____________  після  виконання  в  ____________________  виявились 
наступні недоліки:(термін)                                            (найменування роботи (послуги) 
1.    
2.    
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу 
Вас  безоплатно  усунути  зазначені  недоліки  у  виконаній  роботі  (наданій 
послузі)  у  строк  14  днів.  У  разі  неможливості якісногоусунення  недоліку, 
прошу  Вас  розірвати  договір  про  виконання  робіт  (надання  послуг)  та 
повернути кошти. 
Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, 
не  будуть  задоволені,  я  буду  змушений(а)  звернутися  до  суду  з  позовною 
заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди. 
Про  результати  розгляду  прошу  Вас  повідомити  письмово  в  строк, 
встановлений діючим законодавством. 
  
Дата                                                                                                  Підпис 
  
Додатки: 
1.  Копія договору (або іншого розрахункового документу). 
2.  Копія гарантійного документу (або іншого документу, що його замінює). 
__________________________________________________________________
______________ 
  
 
    3. Виконання робіт (надання послуг) 
Кому ____________________________ 
__________________________________ 
(керівнику організації)
 
від _______________________________ 
__________________________________ 
(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)
 
  
Претензія 
  
«____»____________  20__  р  в  вашому(ій)   магазині  (організації)  я  придбав 
(замовив) 
__________________________________________________________________
_____________ . 
                                                                                    (найменування товару)
 
вартість товару складає _______ грн., що підтверджується копією чека (або 
іншого розрахункового документу). 
На  ______________________  встановлений  гарантійний  термін  ______  р. 
(міс.),  що    
       (найменування товару)
 
підтверджується копією гарантійного талону (або іншого документу, що його 
замінює). 
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», у зв’язку 
з  тим,  що  він  не  задовольнив  мене  за  формою  (габаритами,  фасоном, 
кольором,  розміром  або  з  інших  причин  не  може  бути  використаний  за 
призначенням),  прошу  Вас  обміняти  ______________________  на 
аналогічний.                                                                                (найменування товару) 
Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, 
не  будуть  задоволені,  я  буду  змушений(а)  звернутися  до  суду  з  позовною 
заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди. 
Про  результати  розгляду  прошу  Вас  повідомити  письмово  в  строк, 
встановлений діючим законодавством. 
  
Дата                                                                                                  Підпис 
  
Додатки: 
1.  Копія чека (або іншого розрахункового документу). 
2.  Копія гарантійного талону (або інший документ, що його замінює) тощо. 
  
Примітки: 
  
1
 -  Претензія  складається  в  двох примірниках,  з  яких  один  реєструється  у 
продавця (виконавця) та залишається у споживача, а другий – залишається 
у  продавця  (виконавця).  Якщо  продавець  відмовляється  приймати  та 
реєструвати  претензію,  то  даний  екземпляр  претензії  направляється 
рекомендованим  листом  з  повідомленням  за  місцем  здійснення 
підприємницької діяльності. 
__________________________________________________________________
______________      
 _________________________ 
(найменування суду)
 
Позивач ________________________, 
(П. І. Б.)
 
що проживає за адресою: __________. 
Номер засобу зв’язку ______________ 
Відповідач _______________________, 
(найменування)
 
місцезнаходження ________________ 
Номер засобу зв’язку ______________ 
  
  
ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про розірвання договору купівлі-продажу,  відшкодування збитків та 
моральної шкоди 
  
Ціна позову ____________ грн. 
  
«___"»____________  20_  року  в 
____________________________________________________ 
(найменування торговельної організації)
 
я придбав _______________________, за який сплатив ______ грн. _____ коп., 
    (вказати, який товар)
 
що  підтверджується  _______________________  (касовий чек,  товарний  чек, 
квитанція,  тощо),  що  додається  до  цієї  позовної  заяви.  Підприємство-
виготовлювач,  як  це  зазначено  у  ___________________________,  гарантує 
нормальну  роботу  (використання)  товару  протягом 
_____________________________________________________________ 
(вказати строк)
 
з дня (вказати: продажу чи випуску товару). 
Після придбання товару у ньому були виявлені такі недоліки: 
_____________________________________________________________. 
(конкретно вказати виявлені недоліки)
 
Виявлені недоліки усунути в гарантійній майстерні виявилось неможливим 
_______________________________________________________________       
                    . 
(причини)
 
Оскільки  дефекти  купленого  товару  були  виявлені  в  період  гарантійного 
строку, я звернувся до ____________________________________________ 
(найменування торговельної організації)
 
з  проханням  замінити  його  на  аналогічний  товар  належної  якості.  Однак 
магазин позитивної відповіді не дав (відмовився взяти (обміняти) бракований 
товар)  ______________________________________________________. 
(причини)
 
Таким  чином,  я  вважаю  за  необхідне  відмовитися  від  договору  купівлі-
продажу товару та вимагати від Відповідача повернення сплаченої за товар 
грошової суми, а саме: __________________________________________. Окрім  того,  я  вважаю,  що  неправомірними  діями  Відповідача  мені  було 
завдано  моральної  шкоди,  що  виражається  у 
______________________________________________________________. 
(вказати, яких фізичних або моральних страждань було завдано)
 
Також _______________, що підтверджується ____________________. 
  
Завдану моральну шкоду я оцінюю у розмірі __________________________. 
Мною у зв'язку із ________________________________ також були понесені 
такі  витрати:  ____________________________________ 
______________________(розрахунок  додається).  Це  підтверджується 
________________________. 
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8 Закону України "Про захист 
прав споживачів", ст. ст. 22, 23, 708, 1167 Цивільного кодексу України, ст. ст. 
118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, 
  
  
  
ПРОШУ: 
Стягнути  з  Відповідача  на  мою  користь  ________________  грн.  у  якості 
повернення сплаченої за товар неналежної якості грошової суми, _________ 
грн.  у  якості  відшкодування  завданої  мені  моральної  шкоди,  а  також 
___________ у якості відшкодування завданих мені збитків. 
  
Загальна  сума  моїх  позовних  вимог  складає  __________  грн.  (розрахунок 
додається). 
  
Додатки: 
1. Паспорт (гарантійний талон), касовий або товарний чек магазину, а також 
ярлик виготовлювача (якщо товари продаються з таким ярликом). 
2.  Довідка  майстерні  гарантійного  ремонту  або  заводу-виготовлювача  про 
виявлені недоліки в товарі. 
3.  Копія  заяви,  направленої  до  торговельної  організації  та  відповідь  (якщо 
такі є). 
4. Документи, що підтверджують понесені витрати (чеки, квитанції тощо). 
5. Копія позовної заяви та доданих до неї документів 
6. Доказ сплати витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи 
  
____________                         ____________________________

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора