Плисківська сільська рада
Ніжинський район, Чернігівська область

Просимо до участі всіх талановитих людей!

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

           про проведення конкурсу на створення офіційної символіки

                              Плисківської об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Плисківської територіальної громади  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки  Плисківської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет Плисківської  сільської ради Борзнянського  району   Чернігівської  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 20.06.2018р. по 20.07.2018р.;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 23.07.2018р. по 31.07.2018р.;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 01.08.2018 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 06.08.2018р.;

5 етап – затвердження   Плисківською  сільською радою офіційної символіки Плисківської об’єднаної територіальної громади  – 08.08.2018р..

1.4.    Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням   Плисківської  сільського голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Плисківської  сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки   Плисківської  територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної

 символіки   Плисківської  територіальної громади;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Плисківської  територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населеного пункту, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села   серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора   Плисківської   територіальної громади  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2.З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків,  які  використовувалися територіальною громадою села,  міста, району

чи області;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у  сучасних   умовах, та  у разі  відсутності будь-яких   даних про  давні  герби

розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком села, району чи області, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Плисківської сільської ради на адресу: 16453 вулиця Незалежності, 33,    с. Плиски , Борзнянський  р–н, Чернігівська  обл.,

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку pliskirada@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор територіальної громади».

 

VII. Нагородження переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені   Плисківською сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі на кращий герб і прапор територіальної громади одержує  відзнаку та приз.

7.3. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету   Плисківської  сільської ради.Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора