Плисківська сільська рада
Ніжинський район, Чернігівська область

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЛИСКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 15.01.2020 15:16
Кількість переглядів: 1054

 Додаток 1 до розпорядження сільського голови від 15.01.2019р.  №09ОД                                 

Оголошення

         Відповідно до   Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту»,  розпорядження  голови Плисківської сільської  ради від 15.01.2020 року №09-ОД,  Положення про конкурс на посаду керівника закладу  загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії №963-32/VІІ від 09.01.2020 року  та в зв’язку з наявністю вакантної посади  керівника закладу  загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської  сільської  ради Плисківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Плисківська сільська рада  оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади керівника закладу  загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської  сільської  ради Плисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Місцезнаходження закладу: вул. Незалежності, 33, с. Плиски, Борзнянський  район, Чернігівська область.

         Оплата праці визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освіти і науки України від  26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників  навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та  умов контракту.

         Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України,  вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи  не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають з 16.01.2020 року по 04.02.2020р. включно до конкурсної комісії за адресою: 16453 с. Плиски, вулиця Незалежності, 33,  відділ освіти, молоді  та  спорту  такі  документи:

 - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

Контактні особи, які надають додаткову інформацію: Вернигор Ірина Василівна тел. 0982943750, e-mail: pliskiosvita@ukr.net

 

                                             Додаток 3

                                                                      до розпорядження сільського голови

                                                                      від 15.01.2020 р.  № 09- ОД

 

Орієнтовний перелік тестових питань  та зразок  ситуаційного завдання для  кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

 

1. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

2. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?

3. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

4. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?

5. За новим законом, гімназія – це 

6. За новим законом, ліцей – це 

7. Закон України «Про освіту»( який набрав чинності 28.09.2017р.) дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?

8.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»

9. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

10. У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., вводиться поняття “академічна доброчесність” і наводяться види його порушень. Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?

11. Закон вводить поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?

12. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?

13. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов'язковою для проведення такого конкурсу?

14. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та  регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?

15. Яке місце може займати релігія в школі?

16. Колегіальним органом управління закладом освіти є.

17. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?

18. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?

19. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)

20. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:

21. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану Нової початкової освіти?

22. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється

23.  У закладах освіти відповідно до освітньої програми

24. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти.

25. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується

26. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються

27. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки з

28. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується

29. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають

30. Заклад загальної середньої освіти – це

31. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

32. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

33. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути позбавлений громадянства?

 34. З якого дня набула чинності Конституція України?

35. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

36. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

37. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

38. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

39. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

40. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

41. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

42. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

43. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

44. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

45. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

46. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

47. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

48. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

49. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?

50. Що таке інформальна освіта?

51. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників

52. Порушенням академічної доброчесності вважається:

53. Чия присутність не є обов'язковою для проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?

54.На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?

55. Хто контролює якість освіти за новим законом?

56. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:

57. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти

58. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?

59. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?

60. Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової української школи:

61. Яка роль учителя в Новій українській школі?

62. На скільки циклів поділятиметься Початкова освіта?

63. Перший цикл початкової освіти називається:

64. Сутність компетентнісного навчання викладено в:

65. Нові освітні стандарти сфокусовані на:

 

           Зразок ситуаційного завдання

 

До вас, як до керівника, зранку звернулася мама учня 5-го класу з наступною проблемою: класний керівник моєї дитини, замість того, щоб проводити уроки, постійно розмовляє по телефону. Викликайте її сюди і поговоримо.

 

Проаналізуйте поведінку мами.

Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення № 963 - 32 / VII 

Плисківської сільської ради                                                                        

від 09.01. 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ

КЕРІВНИКА

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПЛИСКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Плиски

2020 рік

1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

3. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради здійснює засновник закладів освіти - Плисківська сільська рада (далі – Рада), від імені якої діє сільський голова, - за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

5. Конкурс складається з таких етапів: 

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу приймає Плисківська сільська рада або уповноважений нею орган (посадова особа) (далі - засновник):

- після прийняття рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору або контракту укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Плисківської сільської ради, закладу загальної середньої освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

8. Для проведення конкурсу засновник затверджує склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

8.1. До складу комісії можуть входити представники від:

• засновника (засновників) - Плисківської сільської ради (депутатів, виконавчого комітету та адміністрації сільської ради);

• трудового колективу закладу загальної середньої освіти, як від педагогів, так і від обслуговуючого персоналу;

• громадського об’єднання батьків закладу загальної середньої освіти, батьківського комітету закладу;

• громадського об’єднання директорів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці або директори закладів освіти громади (директори закладів загальної середньої освіти Плисківської сільської ради).

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти (За згодою можуть залучатися, як експерти: представник від Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та управління освіти і науки Чернігівської ОДА).

Склад конкурсної комісії формується за наступним принципом – голова, заступник голови, секретар і члени комісії.

Організацію роботи конкурсної комісії здійснює секретар, який готує матеріали засідань, запрошує всіх членів конкурсної комісії для участі у її роботі письмово на електронну адресу або за телефоном (з фіксацією дати і часу повідомлення). Засідання комісії проводить голова, за його відсутності заступник голови.

8.2. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

є недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

8.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 16 осіб.

8.4. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Підрахунок голосів здійснюється секретарем конкурсної комісії. Під час голосування конкурсної комісії забороняється присутність інших осіб, крім членів комісії.   Спосіб голосування членів конкурсної комісії за загальним принципом є відкритим та гласним, таємний спосіб голосування може використовуватись за умови, якщо згода на це надана Засновником в рішенні про призначення конкурсу.

Після закінчення голосування голова комісії оголошує його результати і прийняте рішення. У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови. У разі відсутності секретаря комісії його заміщує інший член комісії, призначений головою комісії.

Для проведення кожного наступного конкурсу (в тому числі, повторного) створюється нова конкурсна комісія.

8.5. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії мають право письмово висловити свою окрему думку щодо рішень конкурсної комісії або їх обґрунтувань.

8.6. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

9. Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або через уповноважену  представника за довіреністю ) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

10. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 - перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Плисківської сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

11. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

12. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

-перевірки знань шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання та професійних компетентностей ;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

13. Іспит складається з двох етапів:

1) Тестова перевірка знань - 30 питань (визначені комісією відповідно до пункту 12 Положення), ситуативне завдання із 4 питаннями до нього (визначені комісією). Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів відповідає призначенню конкурсного завдання), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі тестове завдання.

Варіанти тестових завдань заздалегідь пакуються в конверт та пропонуються кандидатові на його вибір, пакети відкриваються в присутності членів конкурсної комісії.

Ключі правильних відповідей пакуються в інший конверт та передаються членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретареві.

Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Виставлення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування та не озвучується членам конкурсної комісії.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Кожне питання тесту повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним та оцінюється в один бал.

Результат перевірки знань та професійних компетентностей щодо вирішення ситуаційних завдань оцінюється у 2 бали за такою системою:

• 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

• 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

• 0 балів виставляється кандидатам, які взагалі не відповіли на жодне питання.

Бали учасника заносяться до відомості, та якщо учасник конкурсу не набирає 50% (17 балів) на першому етапі конкурсу - до наступного етапу такий учасник не допускається.

2) Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 15 хв.;

- запитання та обговорення – до 20 хв.

Оцінювання проводиться за чотирма критеріями:

ступінь володіння змістом презентованого перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

культура мовлення й поводження в дискусії;

повнота й адекватність відповідей на питання;

продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Результат представлення презентації оцінюється у 2 бали за такою системою:

  • 2 бали виставляється кандидату за повне розкриття питання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та всі повні, вичерпні відповіді на питання;
  • 1 бал за часткове розкриття перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та половину вичерпних відповідей на поставлені питання;
  • 0 балів за повністю нерозкриту перспективу розвитку закладу загальної середньої освіти та відсутність відповідей на питання.

Презентація проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища та фінансового або майнового статусу, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні або як такі, що не мають стосунку до діяльності керівника закладу освіти.

Перелік питань до презентації та компетенцій кандидата визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу заздалегідь.

Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати презентації. Оцінювання повинно здійснюватися членами конкурсної комісії відповідно до критеріїв оцінювання. Невідповідність оцінок критеріям оцінювання може бути підставою для скасування результатів конкурсу.

14. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як сума балів за тестові завдання та середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

15. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.

16. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у розпорядженні засновника про проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Плисківської сільської ради.

17. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відео-трансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

18. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

19. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

Учасники конкурсу мають право протягом 3 (трьох) робочих днів від дати настання події, яку учасники конкурсу вважатимуть процедурним порушенням, звернутись зі скаргою до Плисківської сільської ради як засновника закладів освіти. За результатами розгляду таких скарг та/або за наявності підтверджених фактів, що свідчать про процедурні порушення, допущені конкурсною комісією в процесі проведення конкурсу, результати проведення конкурсу (в тому числі, рішення конкурсної комісії про визначення переможця, оформлені протоколами) можуть бути скасовані засновником, з призначенням повторного конкурсу. З метою забезпечення об’єктивності, неупередженості та відкритості роботи конкурсної комісії, засновник має право отримувати письмові пояснення членів конкурсної комісії щодо питань проведення конкурсу.

20. Протягом двох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, переможець конкурсу проходить співбесіду з керівником Плисківської сільської ради як засновника (сільським головою).

21. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, за відсутності підстав для визнання конкурсу таким, що не відбувся, та/або скасування результатів конкурсу сільською радою, сільський голова від імені Плисківської сільської ради та на підставі рішення сільської ради укладає з переможцем конкурсу строковий трудовий договір. Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради здійснюється рішенням сільської ради.

 

Секретар сільської ради                               Л.В. Ілляшенко

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора