Плисківська сільська рада
Ніжинський район, Чернігівська область

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 05.11.2019 12:08
Кількість переглядів: 327

   Відповідно до   Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту»,  розпорядження голови Плисківської сільської ради від  04.11.2019 року № 74ОД,  Положення про конкурс на посаду керівника закладу  загальної середньої освіти комунальної власності Плисківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії № 787-27/УІІ від 29.10.2019 року  та в зв’язку з наявністю вакантної посади директора Плисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  Плисківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора Плисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Місцезнаходження закладу: вул. Незалежності, 33,  с. Плиски, Борзнянський  район, Чернігівська область, 16453.

   Оплата праці визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від  26.09.2005  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України,  вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи  не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають з 05.11.2019 року по 24.11.2019 р. включно до конкурсної комісії за адресою: 16453 с. Плиски , вулиця Незалежності, 33,  відділ освіти, молоді та спорту такі документи:

 - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

  Етапи проведення конкурсу:

 - прийняття документів від осіб, які виявили бажання брати участь у конкурсі;

 - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

 - допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору ( перевірка  знання претендентом законодавства та його професійних компетентностей, представлення кандидатом перспективного плану розвитку освітнього закладу під час відкритої публічної презентації) ;  

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Контактні особи, які надають додаткову інформацію: Вернигор Ірина Василівна тел. 0982943750, e-mail: pliskiosvita@ukr.net

Орієнтовний перелік тестових питань та  зразок ситуаційного завдання для кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.  Критерії оцінювання.

1.Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?

2.Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?

 3.Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає…

4.Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до…

5.Згідно із Законом України «Про освіту» стандарти освіти оприлюднюються на веб-сайтах не пізніше…

Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є?

6. Відповідно до Закону України «Про освіту», освітня програма містить такі структурні компоненти…

7.Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати…

8. Відповідно до Закону України «Про освіту» освітні програми розробляються…

9.Відповідно до Закону України «Про освіту» наскрізні освітні програми – це програми, які…

10.Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати…

11.Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

12. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87:ої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

13.Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?

14.Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?

15.Ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

16.Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

17.У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

 18.Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, центральне місце в системі освіти належить…

19. Нова українська школа  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 працює на засадах…

20. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

21.Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до…

22.Який з чотирьох принципів, наведених нижче, не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

1.діалог – взаємодія – взаємоповага

2.пізнання-переживання-дія

3.розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків

4. розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків)

23.У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998  планується проведення  реформування загальної середньої освіти в Україні. Назвіть ці етапи.

24. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова середня освіта здобувається у…

25.Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління закладом освіти?

26.Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта, назвіть їх. Які  Ви знаєте види автономії  закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

27. Що таке  автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про освіту»)?

28. Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту»?

 29.Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?:

 

30.Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту»  забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?

31.Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через…

32.Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з таких статусів…

 33.За ініціативною кого створюються органи громадського самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?

34. Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це…

35.Відповідно до Закону України «Про освіту» органами громадського самоврядування у сфері освіти є

36. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу…

37. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є…

38.Збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її оброблення здійснює…

39. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

40. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

                                Зразок ситуаційного завдання

 

Олена взяла щоденник, у який я тільки-но поставив середню оцінку, і, відвернувшись, змахнула сльозу. Розумію, вона, звісно ж, розраховувала на більше. Нелегко учитися в школі молодшому в сім’ї, якщо старший був учнем зразковим… Олена — третя дитина в родині. Дівчинка здібна, одна з кращих у класі. Але пам’ятають учителі старшу Іру. От була учениця. Олена переважно програє в порівнянні зі старшою сестрою. І здібності не ті, і завзятості характеру такої немає. Іншу на її місці хвалили б постійно. Але вчителі чекають від неї чогось більшого. Оцінки ставлять не найвищі. От і я поставив сьогодні Олені лише «задовільно», хоча іншому за відповідь, напевне, поставив би й більше. Я теж чекаю від дівчинки чогось такого… Вважають, що людина стає кращою і сильнішою, якщо від неї вимагають більшого, ніж вона робить… 

Критерії оцінювання

тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на конкурс на посаду керівника державного закладу загальної середньої освіти.

І. Тестування

 1. Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить  40 питань.
 2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.
 3. Тестування проходить письмово не довше 20 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).
 4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.
 5. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:
  • один бал надається за правильну відповідь;
  • нуль балів – за неправильну відповідь.
 6. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 20.
 7. Кандидати, які за результатами тестування набрали 14 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
 8. Кандидати, які набрали 15 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

ІІ. Ситуаційні завдання із 3 питаннями до  завдання.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора загальноосвітнього навчального закладу.

 

 1. Ситуаційне завдання  із 3 питаннями до нього вирішується письмово державною мовою не довше 15 хвилин.
 2. Кандидат обирає одне із запропонованих трьох варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.
 3. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
 4. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

 1 бал – кандидатам, які розкрили питання фрагментарно ;

 0 балів – кандидатам, які не відповіли на жодне запитання.

 

Якщо  кандидат не набирає 50% ( 17 балів) на першому етапі конкурсу до наступного етапу не допускається.

ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин. Запитання та обговорення – до 20 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як сума балів за тестові завдання та середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

 Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану .

  Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу .

У разі рівного розподілу голосів вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

Фото без опису

 

 

                                         


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора